Voor collega’s en verwijzers

MINDCARE is een organisatie die werkt met een compact samenwerkingsverband van zelfstandig therapeuten. Door o.a. te werken met maandelijkse overlegmomenten opereren we als multidisciplinair team, waardoor we de kracht van een team en de flexibiliteit van zelfstandigen verenigen.

Als u naar MINDCARE verwijst bent u verzekerd van:

  • Laagdrempelig en persoonlijk contact
  • Vraag van de cliënt centraal
  • We werken grotendeels met een non-verbale insteek

Bent u een erkend verwijzer (huisarts / jeugdarts) dan kunt u – bij voorkeur – ons verwijsformulier invullen. De gemeenten prefereren dat u volgens de resultatenmatrix aanmeldt. Voor het gemak hebben wij hiervoor een invulschema in ons formulier opgenomen.
Uw eigen verwijsformulier voldoet ook.

Wanneer wij het formulier hebben ontvangen nemen wij binnen een week contact op met de cliënt voor het plannen van een kennismakingsgesprek.

Wanneer de behandeling is gestart plannen wij na ongeveer zes tot acht weken een contactmoment met de zorgcoördinator om te evalueren of de behandeling aansluit of dat er meer dan wel iets anders nodig is.
Halverwege en/of na afloop van de behandeling rapporteren wij u – in overleg met de cliënt – terug.

Bent u geen erkend verwijzer maar wilt u wel een cliënt aanmelden, gebruik dan – samen met de cliënt – het aanmeldformulier.

Het formulier kunt u sturen naar:
MINDCARE Assen
Overcingellaan 17
9401 LA Assen

Wilt u overleggen over een casus en de eventuele behandeling, neemt u dan contact op met onze zorgcoördinator.

Collegiaal inlenen

Non-verbaal therapeuten blijken regelmatig van grote meerwaarde naast (of in plaats van) de reguliere (cognitieve) behandeling van cliënten. Voor u als vrijgevestigde zorgaanbieder kan het in bepaalde gevallen dan ook aantrekkelijk zijn om een non-verbaal therapeut van MINDCARE in te zetten in de behandeling van uw cliënten. Onze therapeuten hebben brede ervaring, ook binnen reguliere ggz-instellingen.

Naast non-verbaal therapeuten kunt u ook onze pedagogische gezinsbegeleiders voor een deelbehandeling inzetten. Bijvoorbeeld als u verwacht dat aandacht voor het hele gezin of opvoedondersteuning uw behandeling ondersteunt.

De meeste van onze therapeuten kunt u als mede-behandelaar op uw dbc inzetten, uzelf blijft regiehouder.

Wanneer het jongeren betreft kunt u een deel uitbesteden onder uw indicatie of kunnen wij een indicatie op naam van MINDCARE openen naast uw traject.

Wilt u meer informatie of overleggen over de mogelijkheden, neemt u dan contact op met onze zorgcoördinator.

Digitaal verwijsformulier
Digitaal aanmeldformulier