Wanneer er kinderen bij MINDCARE in therapie komen omdat zij ergens tegenaan lopen betrekken we bij voorkeur beide ouders bij de therapie. Ook als er niet direct opvoedvragen spelen kunnen ouders bijdragen aan een geslaagde therapie voor hun kind. Bijvoorbeeld door steunend aanwezig te zijn en door samen met hun kind te zien en ervaren welke stappen het kind zet. In de praktijk zien we dat om praktische redenen vaak één ouder, meestal de moeder, deze rol heeft. Het is voor kinderen van wezenlijk belang dat ook de andere ouder een zichtbare rol heeft. MINDCARE spant zich in om beide ouders een plek te geven.

Naast onze focus op het kind streven we ernaar om zijn/haar ouders zoveel mogelijk te ondersteunen om hun kind gezond op te kunnen laten groeien. Dit doen we op verschillende manieren. Want ook hier geldt: zoveel gezinnen, zoveel oplossingen. MINDCARE gelooft niet in één instant-oplossing voor iedereen. Wel kunnen wetenschappelijke en praktijkkennis richting geven en helpen om een eigen oplossing te vinden.

Werken met het hele gezin of met alleen ouders

Als er één gezinslid met een probleem worstelt betekent dit over het algemeen een probleem voor het hele gezin. Het vraagt van andere gezinsleden om er rekening ermee te houden of om zich aan te passen. En soms leidt het tot zorgen, of verwijten naar en teleurstelling in elkaar. Het kan dan zinvol zijn om eens met het hele gezin om de tafel te gaan zitten in plaats van met alleen dat ene gezinslid. Het komt vaak voor dat een cliënt individueel niet tot een positieve verandering kan komen, maar het hele gezin wel. We kunnen dan kiezen voor systeemtherapie. In systeemtherapie wordt problematiek bekeken in samenhang met de directe leefomgeving van de cliënt.

In andere gevallen focussen we niet zozeer op het kind maar geven we ouders handvatten hoe zij hun kind(eren) kunnen bieden wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling en om beter in hun vel te zitten. Soms doen we dit door middel van videobeelden omdat dit op een heel mooie manier zichtbaar maakt wat er goed werkt in een gezin. Vaak zijn dit eye-openers voor ouders. Maar het kan ook zonder video, door middel van inzichtgevende gesprekken, opdrachten en oplossingsgerichte ideeën. Soms is dit bij ons op locatie, maar meestal komen onze ouderbegeleiders bij u thuis. Thuis kunnen we het beste inspelen op wat op dit moment de vraag is.

Aanbod

  • Orthopedagogische gezinsbegeleiding
  • Oplossingsgericht werken
  • Systeemtherapie
  • Ouderondersteuning
  • Ouderschap na scheiding