MINDCARE ondersteunt ook op school en in de klas. Naast thuis is school een belangrijke plaats voor kinderen. Docenten en leeftijdsgenootjes spelen een prominente rol in de ontwikkeling van kinderen. Of ze zich welkom voelen en het gevoel hebben erbij te horen is van grote invloed op hun zelfbeeld. En ook de intellectuele ontwikkeling van kinderen is daarop van invloed. Als kinderen moeite hebben zich te concentreren kan dit verschillende oorzaken hebben. Inzicht daarin kan helpen bij het verbeteren ervan, milder worden, acceptatie en het vinden van alternatieve oplossingen.

Aanbod

  • Klassikale trainingen
  • Observatie in de klas
  • Concentratie en aandacht
  • Integraal plan onderwijs-zorg
  • Schoolloopbaan-begeleiding
  • Preventie thuiszitten
  • Docentenondersteuning
  • Therapeut op school