Voor kinderen en jongeren

 • Beeldende therapie
 • Tekentherapie
 • Equitherapie
 • Psychomotorische therapie
 • Traumabehandeling (ook EMDR)
 • Handelingsgerichte diagnostiek
 • Cursus zelfbeeld

Meer informatie

Voor ouders en gezinnen

 • Orthopedagogische gezinsbegeleiding
 • Oplossingsgericht werken
 • Systeemtherapie
 • Ouderondersteuning
 • Handelingsgerichte diagnostiek

Meer informatie

Op school

 • Klassikale trainingen
 • Observatie in de klas
 • Concentratie en aandacht
 • Preventie thuiszitten
 • Docentenondersteuning
 • Therapeut op school

Meer informatie