Wanneer jij / uw kind in behandeling komt bij MINDCARE is het fijn vooraf zoveel mogelijk informatie te ontvangen van eerdere behandelaren, doorverwijzers of belangrijke anderen en eventueel met hen te kunnen overleggen. Bij voorkeur stuurt u dit zelf naar ons toe. Dit voorkomt dat we dingen overnieuw doen en/of belangrijke informatie missen waardoor een behandeling bijvoorbeeld onnodig langer kan duren.
Ook is het fijn te weten wie belangrijke anderen voor jou/jullie zijn.

Hieronder kan je de gegevens doorgeven en kan je er toestemming voor geven dat wij met deze persoon contact op nemen.